Kara za jazdę pod wpływem alkoholu – czy da się jej uniknąć?

Kara za jazdę pod wpływem alkoholu – czy da się jej uniknąć?

Należy postawić sprawę jasno – jazda po alkoholu to poważne wykroczenie, które może mieć tragiczne konsekwencje. Nie ma tutaj usprawiedliwienia, choć możliwe jest przedstawienie pewnych okoliczności łagodzących. Jeśli mleko się już rozlało i wsiadłeś za kółko pod wpływem alkoholu, to nie ma co moralizować. Na pewno wiesz, że postąpiłeś źle. Grożą ci surowe kary, a nawet pozbawienie wolności. Wyjaśniamy zatem, czy da się uniknąć konsekwencji prawnych jazdy po alkoholu.

Jak wspominaliśmy – za jazdę po alkoholu (czyn z art. 178a kodeksu karnego) grożą surowe kary. W takiej sytuacji należy niezwłocznie sięgnąć po pomoc prawną. Warto także wspomnieć, że kodeks prawa wyróżnia dwa rodzaje jazdy po alkoholu, a mianowicie:

 1. Stan po spożyciu alkoholu – taki stan odnotowuje się u kierującego pojazdem, kiedy stężenie alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila lub od 0,1 do 0,25 mg w 1 dm w wydychanym powietrzu.

 2. Stan nietrzeźwości – zachodzi wtedy, gdy stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila lub 0,25 mg w 1 dm w wydychanym powietrzu.

W obu przypadkach kierowca podlega karze, a jej wysokość uzależniona jest od kilku czynników. Oczywiście jako laik możesz nie znać niuansów prawa karnego. Warto zatem skontaktować się ze specjalistą w tym zakresie; polecany adwokat do spraw karnych doradzi, jak wyjść z tej sytuacji możliwie bez szwanku.

Jakie czynniki mogą złagodzić karę za jazdę pod wpływem alkoholu?

Sąd rozpatruje każdą sprawę indywidualnie, ponieważ bierze pod uwagę różne czynniki. Należą do nich:

 • Stężenie alkoholu w organizmie (oraz o ile przekroczyło ustawowe minimum).

 • Ocena, czy wystąpiło faktyczne zagrożenie dla ruchu.

 • Pora dnia oraz miejsce poruszania się w stanie nietrzeźwości.

 • Naruszenie innych przepisów prawa podczas jazdy po alkoholu.

 • Poziom rozwoju umysłowego.

 • Częstotliwość spożywania alkoholu, czy występuje uzależnienie itd.

 • Ogólny stan zdrowia, choroby przewlekłe itd.

Co grozi za jazdę w stanie nietrzeźwości?

Za jazdę po użyciu alkoholu (stan nietrzeźwości) można zostać ukaranym w następujący sposób:

 • Kara ograniczenia wolności nie niższa niż 4 miesiące lub grzywna nie niższa od 150 stawek dziennych (art. 37a k.k.).

 • Kara pozbawienia wolności do lat 3.

 • Odebranie prawa jazdy i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na minimum 3 lata.

 • Zasądzenie wpłaty świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej (od 5000 zł do 60 000 zł).

W przypadku recydywy (prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpływem alkoholu po raz kolejny) grożą nieco inne kary:

 • Kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

 • Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów (można go uniknąć tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami – art. 42 k.k.).

 • Wpłata na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej (minimum 10 000. zł i więcej).

 • Konfiskata pojazdu mechanicznego (jest to stosunkowo nowy przepis, obowiązujący od 14 marca 2024 roku), przy czym pojazd musi stanowić wyłączną własność sprawcy przestępstwa. Ponadto zawartość alkoholu we krwi musi być równa lub przekraczać 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm w wydychanym powietrzu.

Jakie są kary za jazdę po spożyciu alkoholu?

Jak już wspomnieliśmy – te dwa typy jazdy należy rozróżniać, a więc za jazdę po alkoholu grożą nieco mniejsze kary:

 • Kara aresztu (do 30 dni).

 • Kara grzywny (nie mniejsza niż 2500 zł).

 • Decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy (na okres od 6 miesięcy do 3 lat).

Jak zatem widać – kary są dosyć dotkliwe (zarówno za jazdę po użyciu alkoholu, jak i za jazdę w nietrzeźwości). Można się postarać o łagodne potraktowanie. Pomoże w tym doświadczony prawnik. Warto przy tym pamiętać, aby nie powtórzyć błędów i nie narażać więcej na niebezpieczeństwo siebie i innych uczestników ruchu drogowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *