Jak przebiega windykacja należności?

Jak przebiega windykacja należności?

Jak przebiega windykacja należności?

Windykacja należności to proces, który pozwala na odzyskanie zaległych płatności, minimalizując ryzyko utraty płynności finansowej. Od windykacji polubownej, przez postępowanie sądowe, aż po egzekucję komorniczą – każde z tych działań ma na celu jedno: wyegzekwowanie płatności i zabezpieczenie interesów wierzyciela.

W tym artykule przyjrzymy się różnym etapom windykacji, narzędziom stosowanym przez profesjonalne firmy windykacyjne oraz przepisom prawa regulującym ten proces. Poznaj skuteczne strategie odzyskiwania należności od firm i osób fizycznych.

Spłatę należności można wyegzekwować różnymi metodami. Proces windykacji ma najczęściej 3 stopnie:

  1. Windykacja polubowna polega na próbach odzyskania należności bez wchodzenia na drogę sądową. Opiera się na komunikacji i negocjacjach między wierzycielem a dłużnikiem. Jest stosowana w początkowej fazie odzyskiwania długu, gdy istnieje szansa na uniknięcie kosztownych oraz czasochłonnych procedur sądowych. Na tym etapie można wysłać do dłużnika nakaz zapłaty zaległych należności. Wezwania do zapłaty muszą określać termin spłaty. Ma to na celu zdyscyplinowanie dłużnika i pomoc w odzyskaniu należności przed przekazaniem sprawy komornikowi.


  2. Windykacja sądowa rozpoczyna się, gdy postępowanie polubowne nie przynosi rezultatów, a próby kontaktu są nieskuteczne. Obejmuje formalne działania prawne prowadzące do uzyskania orzeczenia sądowego potwierdzającego dług. Aby procedura odzyskiwania długów mogła się zacząć, trzeba przedstawić dowody na istnienie zaległości w płatnościach: np. faktury i umowy obejmujące wykonane usługi.

    Windykacja sądowa wiąże się z kosztami związanymi z opłatami sądowymi, kosztami pełnomocnika i ewentualnymi dodatkowymi opłatami. Może trwać od kilku miesięcy do kilku lat, w zależności od skomplikowania sprawy.


  3. Windykacja komornicza – komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym, który wykonuje orzeczenia sądowe dotyczące egzekucji należności. Jego zadaniem jest zajęcie i sprzedaż majątku dłużnika w celu spłaty długu. Zajęcie komornicze może objąć: rachunki bankowe, ruchomości i nieruchomości. Działania komornika wiążą się z dodatkowymi kosztami, które są pokrywane z majątku dłużnika. Koszty te obejmują opłaty egzekucyjne oraz prowizje komornika.


Początkowy etap odzyskiwania długu możemy przeprowadzić samodzielnie. Wysłanie nakazu zapłaty i ustalenie terminu płatności to działania zobowiązujące dłużnika do przestrzegania zasad. Jeśli to nie działa, należy zacząć sądowy proces odzyskiwania długu. Wtedy warto skorzystać z profesjonalnej firmy windykacyjnej. Dzięki wsparciu specjalistów windykacja należności przebiegnie szybciej i będzie zgodna z przepisami prawa. Firma windykacyjna służy wsparciem już od etapu polubownego. Daje to pewność uregulowania długu i szybkie odzyskanie płynności finansowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *